KLASSER

Turklasser 35 - 20 km (med tid)

Kvinner/menn 16 – 19 år
Kvinner/menn 20 – 29 år
Kvinner/menn 30 – 39 år
Kvinner/menn 40 – 49 år
Kvinner/menn 50 – 59 år
Kvinner/menn 60 – 69 år
Kvinner/menn over 70 år

 

Trimklassen 20 km - 10 km (uten tid)

Kvinner/menn alle aldre uten tid.