BCC Hålogalandsløpet 4. april 

BCC Hålogalandsløpet

 42 km - 21 km - 10 km

For 21 km vil man vende etter ca 10,5 km og returnere til mål.

For 10 km vil vending være etter ca 5,5 km og retur til mål.

De forskjellige distansene er GODT merket og umulig å gå ta feil av arge Heading